Úvod

 
 
 
 
 
 
 
 

ÚvodPožehnanie ružencovej cesty Sedembolestnej Panny Márie a nového kríža

FOTOGALÉRIA z posvätenia kaplnky Sedembolestnej Panny Márie

VIDEO - z posvätenia kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, pri príležitosti 130. výročia narodenia biskupa Michala Buzalku


Modlitba drahému rodákovi

Otcovi biskupovi Michalovi BUZALKOVI

Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho služobníka Michala vyznačil biskupskou hodnosťou a povolal do apoštolskej služby, aby horlivo ohlasoval radostnú zvesť
Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.
Osobitnou láskou sa venoval výchove budúcich kňazov, pracovníkov pre Tvoju vinicu.
Svoju vernosť Kristovej Cirkvi dokázal najmä v časoch skúšok a utrpenia, čím sa pripodobnil Tvojmu ukrižovanému Synovi Ježišovi Kristovi.
Milosrdný Bože, dopraj nám milosť, aby sme Tvojho verného služobníka Michala mohli uctievať na oltári.
Ak je to Tvoja vôľa, vyslyš na Jeho príhovor túto našu zvláštnu prosbu,
ktorú Ti s dôverou predkladáme:
„Pane daj, aby v nasledujúcich voľbách na Slovensku
kresťan volil kresťana“.

A za jej vyslyšanie už teraz Ti vzdávame vďaky.

Skrze Krista nášho Pána, Amen.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ondrej Binder